Day: June 16, 2022

ศาสนา

ศาสนาพุทธนั้นมีหลักคำสอนและการปฏิบัติตัวอย่างไรศาสนาพุทธนั้นมีหลักคำสอนและการปฏิบัติตัวอย่างไรในปัจจุบันนี้เรื่องของศาสนานั้นก็จะมีหลักคำสอนที่มีความแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเลย ดังนั้นในเรื่องของศาสนาเราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างศาสนาพุทธนั้นก็จะมีหลักคำสอนและการปฏิบัติตัวที่ไม่เคร่งครัดมากเท่ากับศาสนาอื่นๆ เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของหลักคำสอนของศาสนาพุทธนั้นทุกๆอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะศาสนาพุทธก็จะไม่มีอะไรมากก็จะสอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทุกๆอย่างนั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะถ้าหากเรานับถือศาสนาพุทธนั้นก็จะมีวันสำคัญทางศาสนาอย่างมากมาย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะว่าส่วนมากศาสนาพุทธจะเน้นการเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เคร่งครัดมากอย่างในเรื่องของการแต่งกายก็สบายๆ การไม่ทานเนื้อสัตว์หรืออะไรนั้นก็ไม่ได้บังคับว่าอันไหนทานไม่ได้ ทุกๆอย่างนั้นก็จะยิ่งถือว่าเป็นศาสนาที่ไม่ต้องมีการปฏิบัติตัวเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนั้นเราก็จะต้องยิ่งให้ความสำคัญมากๆด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างน้อยการที่เราได้เข้าถึงพระพุทธศาสนานั้นก็จะช่วยทำให้เรายิ่งมีความสุขและมีจิตใจที่สงบได้อย่างมากเลย อะไรที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้เป็นคนที่ดีขึ้นได้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างน้อยการที่เรานับถือศาสนาพุทธนั้นก็จะเน้นการนั่งสมาธิและสวดมนต์เป็นหลักเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะอย่างน้อยถ้าเราทำตามศาสนาได้ก็เชื่อว่าเราจะได้พบถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เรื่องของศาสนานั้นเราเองก็จะต้องยิ่งให้ความสนใจกันให้มากๆเพราะว่ายิ่งเราได้ให้ความสนใจแล้วก็จะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่รู้จักเกรงกลัวต่อบาปบ้างเพราะคนเราถ้าไม่รู้จักที่จะกลัวบาปเลยก็จะไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะสะสมเป็นกรรมของตนเองที่ติดตัวเราไปตลอดด้วย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากที่สุดจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเรื่องของศาสนานั้นจะช่วยทำให้ทุกๆคนย่อมพบเจอกับเรื่องที่ดีมากขึ้นอย่างน้อยสิ่งที่เราได้รับนั้นก็คือความสงบในจิตใจอย่างที่สุดเลย หากเราพอมีเวลาก็หมั่นที่จะเข้าวัดทำบุญบ้างเพราะอย่างน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนั้นก็จะคอยปกป้องคุ้มครองตัวเราเองให้ปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆไปได้ด้วย