Day: May 22, 2022

ศาสนา

ศาสนาแต่ละศาสนาสอนอย่างไรศาสนาแต่ละศาสนาสอนอย่างไรในปัจจุบันนี้เรื่องของศาสนานั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกๆอย่างในเรื่องของศาสนานั้นก็จะช่วยสอนให้เราได้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างมากมายเลย แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยว่าจะประพฤติตัวเองอย่างไร เพราะในตอนนี้ก็มีคนที่ปฏิบัติตัวเองในทางที่ไม่ดีกันอย่างมากมายแต่จะบอกเลยว่าพื้นฐานของศาสนานั้นทุกๆศาสนาก็อยากที่จะให้ทุกๆคนเป็นคนที่ดีละเว้นจากความชั่วหรือคนที่ไม่ดีด้วย ดังนั้นเราจะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆเพราะยิ่งเราทำตัวดีสิ่งที่ดีๆจะยิ่งเข้ามาหาเราเองอย่างที่สุดด้วย เรื่องของศาสนานั้นแต่ละศาสนาจะสอนให้เราได้เป็นคนที่มีน้ำใจและได้ช่วยเหลือคนอื่นๆได้อย่างมากมายเลย สิ่งนี้เราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากๆเพื่อจะได้เจอกับเรื่องราวที่ดีๆขึ้นมาด้วย หากเรารู้จักที่จะเกรงกลัวต่อบาปนั้นเราก็จะต้องยึดหลักคำสอนของศาสนาตัวเองด้วย ไม่มีใครที่อยากจะทำตัวไม่ดีใครๆก็อยากที่จะมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นดังนั้นศาสนาก็เหมือนเป็นที่พึ่งและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับเราเองได้เป็นอย่างดีเลย สิ่งนี้เราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพื่อจะได้เกิดเรื่องราวที่ดีๆขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย  ในตอนนี้ศาสนานั้นจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญเพราะเมื่อเวลาที่คนเรามักมีความทุกข์กายหรือทุกข์ใจนั้นก็จะหันมาหาศาสนาของตนเองกันอย่างมากมายเลยเพราะอย่างน้อยการที่มาสงบนิ่งในสถานที่ที่สงบก็จะทำให้เราเหมือนได้เจอทางออกของชีวิตและเจอกับเรื่องราวที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ด้วย ศาสนาทุกศาสนานั้นจะสอนให้เราได้เป็นคนที่ทำอะไรก็ตามต้องอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องเพราะถ้าหากทำไม่ถูกต้องแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องแย่ๆได้ ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากๆกับเรื่องของศาสนาเพราะยิ่งเราให้ความสนใจแล้วนั้นชีวิตของเราก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆได้เพราะเมื่อจิตใจเรานิ่งและสงบนั้นก็จะนำพาแต่สิ่งที่ดีๆมาให้กับเราเองด้วย เรื่องเหล่านี้เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามเลย อย่าคิดว่าไม่สำคัญสุดท้ายแล้วทุกๆคนก็จะต้องหันกลับมาพึ่งศาสนาเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางกายและใจชั้นดีมากกว่าสิ่งอื่นใดเลย เรื่องของศาสนาจึงสำคัญสำหรับทุกๆคนอย่างมากเพราะการเคารพและนับถือศาสนาของตนเองนั้นก็จะทำให้เราไม่หลงผิดและเห็นทางสว่างทำแต่สิ่งที่ดีๆด้วยนั้นเอง