Day: April 20, 2022

ศาสนา

ศาสนาจะช่วยสอนให้ทุกๆคนเป็นคนอย่างไรศาสนาจะช่วยสอนให้ทุกๆคนเป็นคนอย่างไรในปัจจุบันนี้เรื่องของศาสนานั้นจะช่วยสอนให้เราได้เป็นคนที่ดีละเว้นจากการทำชั่วด้วย เนื่องจากว่าศาสนานั้นจะยิ่งทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆอย่างเลย เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสำคัญและใส่ใจให้มากๆจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายิ่งเราใส่ใจในเรื่องของศาสนาแล้วเราจะได้มองเห็นหลักการในการปฏิบัติตนเองด้วย ทุกๆศาสนานั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นได้เพราะว่าศาสนาจะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักที่จะคิด รู้จักที่จะทำตัวได้ใหม่ได้อย่างที่สุดเลยเพราะว่าอย่างในเรื่องของศาสนาจะช่วยทำให้เราได้รู้จักที่จะมีสติ และมีสมาธิ ทุกๆศาสนาจะสอนให้เราปฏิบัติตนเองไปในทางที่ดี ยิ่งเรารู้จักที่จะปฏิบัติตนเองไปในทางที่ดีแล้วนั้นจะช่วยทำให้เราได้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นด้วย ศาสนาจะเป็นเรื่องที่จะช่วยฝึกให้เราได้เป็นคนที่มีความสุขเพราะเราได้ทำบุญได้อย่างมากมายเลย การที่เราได้ช่วยเหลือคนนั้นก็จะช่วยเพิ่มบารมีและเสริมบารมีให้กับตนเองได้อย่างที่สุดด้วย ในเรื่องของศาสนานั้นต้องบอกเลยว่าทุกศาสนาจะให้นับถือหรือนึกถึงพระเจ้าของศาสนาตนเองเป็นหลักเพราะอันนี้ก็คือความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาแล้วนั้นเอง สิ่งนี้เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสำคัญมากๆจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลย ทุกศาสนาจะสอนให้เราทำสมาธิและมีจิตใจที่แน่วแน่เพราะว่าคนเราในทุกๆวันก็จะเจอปัญหาที่ร้อยแปดเรื่องจนทำให้เราอาจจะเครียดและการเครียดในบางครั้งก็หาทางออกไม่เจอจนทำให้ขาดสติและเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้น ดังนั้นศาสนาก็จะเป็นศูนย์รวมที่ทำให้เราได้ยึดเหนี่ยวจิตใจได้อีกด้วย เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของศาสนาจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะศาสนามีแต่จะช่วยทำให้เราได้ทำอะไรที่ดีๆเพื่อสะสมบุญและสะสมความดีด้วย แต่ถ้าหากใครทำไม่ดีขึ้นมาต้องบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่เรากระทำบาปในครั้งนี้อีกด้วย  ทุกๆอย่างในเรื่องของศาสนานั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่สุดแล้วเราก็จะต้องอย่ามองข้ามไปด้วยเพราะยิ่งเรามองข้ามไปแล้วก็จะทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะเราไม่รู้ทางออกและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำอย่างไรให้ตนเองมีความสุข แต่ถ้าหากเราสนใจในเรื่องของศาสนาบ้างแล้วเชื่อว่าเราก็จะมีสติและมีสมาธิมากขึ้นด้วย